Verkopen/Verhuren

Als men ziek is, raadpleegt men een dokter, … als men tandpijn heeft, een tandarts. Een woning kopen of verkopen is zonder enige twijfel één van de meest emotionele en belangrijke beslissingen uit een mensenleven. Vandaar dat men zulks best overlaat aan professionals … ,“ hoorden wij onlangs een tevreden klant zeggen.

Inderdaad, het verkopen of verhuren van een pand is geen doe-het-zelf-kwestie meer door gewoon een tuinbordje te plaatsen. Heel wat wettelijke verplichtingen maken de verkoop of de verhuur van een huis of grond vandaag-de-dag complex en risicovol. Een overzicht van een aantal verplichte zaken bij de verkoop van een woonhuis:

 • Het verplichte OVAM-bodemattest
 • Het verplichte keuringsattest bij woningen met elektrische installaties van vóór 1 oktober 1981 en de verplichte 25-jarige herkeuring nadien
 • Het verplichte energieprestatiecertificaat vanaf het te koop stellen van de woning
 • De aanwezigheid van bouwovertredingen en de mogelijke gevolgen voor de eigenaar bij het verzwijgen ervan
 • De watertoets bij bouwgronden 
 • De mogelijke aanwezigheid van erfdienstbaarheden (recht van overgang, ...)
 • De kredietwaardigheid van de koper 
 • De Wet Breyne bij verkoop op plan
 • ... 

Ook de verhuur van woningen is aan meer en meer verplichte formaliteiten onderworpen. Bovendien worden de huurders er niet kredietwaardiger op. 

De Preter Teurfs & Partners volgt van zeer dichtbij de dagelijkse bewegingen op de vastgoedmarkt, ... alle prijstechnische, juridische, fiscale en stedenbouwkundige aspecten.

Wat doet De Preter Teurfs & Partners concreet voor de verkoper ? Alles !! Inderdaad, of toch bijna ...:

 • Het schatten van de waarde van het onroerend goed op basis van ervaring, statistieken en vergelijkingspunten 
 • Het beantwoorden van fiscale vragen omtrent de recuperatie van registratierechten, meerwaardenbelasting bij verkoop binnen de 8 jaar, …
 • De opmaak en het bespreken met de verkoper van een marketingplan - niet alleen de lokale pers speelt hier een rol, maar meer en meer gespecialiseerde vastgoedwebsites.
 • Het plaatsen van een goed zichtbaar tuinbord.
 • Het verspreiden van het onroerend goed bij de 2 andere vastgoedkantoren in het netwerk.
 • De aanvraag van de kadastrale legger en het OVAM-bodemattest.
 • De aanvraag van de stedenbouwkundige toestand bij de gemeente – het is belangrijk een duidelijk zicht te krijgen op de stedenbouwkundige beperkingen en mogelijkheden van het vastgoed naar de potentiële koper toe.
 • De navraag bij het hypotheekkantoor van zaken zoals hypothecaire staat, erfdienstbaarheden die het onroerend goed bezwaren, identiteit van de houders van zakelijke rechten, het feit of er een bewarend beslag overgeschreven is, …
 • Het opstarten van de procedure tot het bekomen van een keuringsattest van elektrische installaties die dateren van vóór 1 oktober 1981
 • De opmaak van de aankoopbelofte wanneer een geïnteresseerde de woning wil aankopen. De eigenaar kan dan vrij beslissen al dan niet op het bod in te gaan en ondertussen kan De Preter Teurfs & Partners de kredietwaardigheid van de potentiële koper natrekken.
 • De opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst
 • De controle van de ontwerp-notariële akte

De Preter Teurfs & Partners begeleidt de verkoper tot bij de notaris: onze taak is pas afgerond als de notariële akte ondertekend is. 

Wat doet De Preter Teurfs & Partners concreet voor de koper ?
Belangrijk is dat een koper degelijk onderbouwde informatie krijgt omtrent het onroerend goed met argumentatie waarom een bepaalde prijs verantwoord is…

De Preter Teurfs & Partners doet echter meer:

 • Het beantwoorden van telefonische vragen omtrent een onroerend goed, 7 dagen op de 7.
 • Het brengen van een plaatsbezoek met een kandidaat-koper.
 • Het beantwoorden van concrete vragen van een potentiële koper naar de toekomstige mogelijkheden van het onroerend goed (voorbeelden: de vraag welk soort verbouwingen mogelijk zijn, of het goed mag uitgebreid worden, of er een handelszaak in kan gevestigd worden, …)
 • Het beantwoorden van fiscale, juridische vragen in het algemeen (voorbeeld: splitsing in vruchtgebruik en naakte eigendom bij onroerende goederen die de koper wil verhuren)
 • ...

En wat met verhuur ? Ook hier heeft De Preter Teurfs & Partners een belangrijke rol te spelen. De verhuurder wil immers een stabiele en goed betalende huurder in zijn pand krijgen.

De aanpak ziet er voor De Preter Teurfs & Partners concreet als volgt uit:

 • Schatting van de mogelijke verhuurprijs op basis van eigen statistieken, ervaring en vergelijkingspunten.
 • Het beantwoorden van vragen omtrent de toepassing van de huurwetgeving.
 • De opmaak van een marketingplan en bespreking met de verhuurder – meer en meer spelen gespecialiseerde vastgoedwebsites hier de doorslaggevende rol.
 • Het plaatsen van een goed zichtbaar tuinbord.
 • Het verspreiden van het te huur gestelde goed bij 2 andere vastgoedkantoren in het netwerk.
 • Het laten ondertekenen van een huurbelofte door een geïnteresseerde huurder: op deze manier is de kandidaat-huurder gebonden, zonder dat de verhuurder zelf verplicht is op de belofte in te gaan. Het geeft De Preter Teurfs & Partners de tijd om de kredietwaardigheid van de kandidaat-huurder na te trekken: zo moet de kandidaat-huurder de laatste fiscale aanslag voorleggen en eventueel wordt contact genomen met de vorige verhuurder.
 • De opmaak van een juridisch waterdicht huurcontract en huishoudelijk reglement.
 • Het uitvoeren van de plaatsbeschrijving die sinds de nieuwe huurwetgeving verplicht is.
 • Het afhandelen van de registratieprocedure die sinds de nieuwe huurwetgeving noodzakelijk geworden is.
Copyright WHISE nv © 2019 - All rights reserved